Ventilerade undergolv

Ventilerte undergulv

System 3000N med fuktsperre oppå tilfarerne.

System 7000N med fuktsperre oppå tilfarerne.

Unngå fuktighet, mugg og dårlig inneluft med Granab-systemet og undergulvventilasjon

Mange villaer og hus rammes årlig av fuktskader i kjelleren eller av økt fuktinnhold i bunnplaten. For å få friske hus er det viktig at fuktighet fra betonggulv i kjellere eller fra bunnplaten ventileres bort og ikke bygges inn i gulvkonstruksjonen.

I tillegg til å foreta en kontroll og legge opp ny drenering og fyllmasse rundt huset må man fjerne tilfarere av tre eller plastmatter som er montert eller lagt direkte på kjellergulvet, og betonggulvet må tørkes. Granab-systemet med tilfarere av galvanisert stål består utelukkende av uorganisk materiale og justeres opp fra betonggulvet til ønsket høyde. Luften i rommet mellom undergulv og overgulv ventileres deretter kontinuerlig bort, og man får et tørt og fint miljø.

Når det er usikkerhet og risiko for betydelig fuktinnhold eller utslipp fra bunnplate eller bjelkelagskonstruksjon, bør luftspalten under ferdig gulv ventileres via mekanisk ventilasjon i kombinasjon med at det monteres fuktsperre på tilfarerne. Granab-systemet høydejusteres som standard fra 30 til 420 mm og etterlater en fri luftstrøm under tilfarerne. Rommet under gulvet danner en separat “romenhet” (tett kasse), som ventileres frittstående eller i spesielle tilfeller i kombinasjon med annen ventilasjon.

 

Prinsipp for Granab ventilerte undergulv

Separat mekanisk ventilasjon i “romenheten” under gulvet med en avtrekksvifte som suger luft via perforerte luftkanaler av for eksempel standard spirorør. Tilluften til kanalene kommer via en luftventil med filter som tar tilluften fra den aktuelle romenheten. Komplettering av tilluft kan for eksempel skje via en ekstra uteluftventil.

ventbroschyr

Bestill Granabs ventilasjonsbrosjyre

Granab kan tilby prosjektering av ventilasjon som også omfatter funksjons-, drifts- og vedlikeholdsanvisninger. Montering av ventilasjon utføres av lokal VVS-installatør eller byggentreprenør. Bestill mer informasjon fra oss.

Montering av Granab ventilert undergulv

1. Det gamle gulvet fjernes.

2. Betongplaten rengjøres for alt organisk materiale.

3. Granab Tilfarersystem med undergulvventilasjon og isolasjon
monteres.

4. Nytt gulv legges. Ferdig!