TYÖMAAT JA LOGISTIIKKA

Suunnitteluohjeet erlaisille kuormitusolosuhteille – Granab lattiajärjestelmät

Granab-järjestelmän ainutlaatuiset komponentit – teräsjuoksut, tukipalat, vaimennuselementit ja eripituiset säätöruuvit- on kaikki tehty epäorgaanisista materiaaleista. Ne mahdollistavat asennuksen useissa erityyppisissä rakennuskohteissa ja tuovat mukanaan huomattavia etuja. Kodit, toimistot, koulut, hotellit ja julkiset rakennukset ovat yleisiä kohteitamme. Vaimennuselementit antavat progressiivisen jouston, joten Granab-järjestelmä on myös erinomainen valinta urheilu- ja monitoimitiloihin.

Suositus kk-välit – kannatinjuoksut ja tukipalat

  • Asuinhuoneet, hotellihuoneet, henkilöstötilat: kannatinjuoksujen sekä tukipalojen väli kk 600 mm.
  • Kokoontumistilat, kuten luokkahuoneet, päiväkodit, luentosalit, toimistohuoneet, ravintolat,  kahvilat: kannatinjuoksujen väli 400 mm, tukipalojen väli kk 600 mm.
  • Avoimet tilat kirjastoissa, tilat, joissa kiinteät istuimet, kuten kirkot, konserttisalit, teatterit, elokuvateatterit: kannatinjuoksujen väli 400 mm, tukipalojen väli kk 600 mm.
  • Tilat ilman kiinteitä istuimia kirkoissa, konserttisaleissa, elokuvateattereissa, tavarataloissa sekä kaupoissa, kuntosaleissa, urheilukeskuksissa, tanssisaleissa, koulujen käytävissä jne.: kannatinjuoksujen väli kk300 mm, tukipalojen väli kk 600 mm.

Järjestelmä 3000

left

Järjestelmä 7000

right

Suunnittelu, tehokas logistiikka

Esimerkki asennuspiirustuksesta, jossa kevyet väliseinät asennetaan Granab-järjestelmän päälle.

Esimerkki asennuspiirustuksesta, jossa Granab-järjestelmä asennetaan huoneittain.

Toimituksen optimointi

Granab-lattiajärjestelmät toimitetaan huonekohtaisesti valmiiksi pakattuina ja määrämittaan katkaistuina. Kannatinjuoksuihin asennetaan tehtaalla valmiiksi myös tukipalat vaimennuselementteineen. Jokaiseen kannatinjuoksuun on merkitty sen pituus ja mihin huoneeseen se kuuluu.
Valmiit pakkaukset, joiden maksimipituus on sopimuksen mukaan joko 2600 mm tai 3800 mm, toimitetaan työmaalle EUR-lavoilla.

Tavaran toimitus rungon rakentamisen yhteydessä

Koska Granab-jarjestelmä koostuu vain epäorgaanisista materiaaleista eikä kosteuden vaihteluilla ole niihin vaikutusta, voidaan järjestelmä toimittaa ja nostaa kerroksiin rungon rakentamisen yhteydessä. Granabin kannatinjuoksut voidaan toimittaa samassa 2600 mm pituudessa kuin kipsilevyt. Kipsilevyt seiniä varten voidaan nostaa kerroksiin samaan aikaan Granab-järjestelmän kanssa ja varastoida telineille Granab-järjestemälavan päälle.
Kun materiaalit nostetaan kerroksiin rungon rakentamisen yhteydessä ja kevyet väliseinät asennetaan Granab-järjestelmän päälle, on tuotanto tehokkaampaa ja tavaran siirtokustannukset minimaaliset.

Pakattuna ja merkittynä kutakin asuntoa varten.

Piirustusten mukaan kutakin huoneyksikköä varten
oikeaan pituuteen katkaistuja välijuoksuja.

fig1

Kevyet väliseinät Granab-järjestelmän päälleKevyet väliseinät Granab-järjestelmän päälle

Kun järjestelmä asennetaan koko huoneistoon ilman väliseiniä järjestelmän sekä lastulevyn asennus nopeutuu ja hukkaa syntyy vähemmän. Väliseiniin menevän materiaalin määrä myös pienenee ja sekä lattian että seinien asentaminen nopeutuu huomattavasti..