NO- System 9000N- Vid ekstreme lydkrav

9000_bild1

9000_bild2

System 9000N – Vid ekstreme lydkrav

Fleksibel bygghøyde fra 70 til 420 mm.
Mange lokaler stiller strengere krav til støyisolering enn det som er normalt for boliger. Det kan dreie seg om lokaler hvor man ikke ønsker å bli forstyrret, eller virksomheter som er utsatt for mye vibrasjoner og støy gjennom bjelkelaget.
Normale løsninger er rom-i-rom-konstruksjoner eller støping av «flytende» gulv. Vi har laget et helt nytt og fleksibelt system som gir nye muligheter: Granab Tilfarersystem 9000. Vi har tatt utgangspunkt i de akustiske kravene for ønsket egenresonansfrekvens i gulvsystemet.
Med et unikt program av dempende elementer av Sylodyn kan man enkelt
skreddersy flytende gulv eller rom-i-rom-konstruksjon med utgangspunkt i gulvets belastning og ønske om egenresonansfrekvens.

Eksempel på bruksområder:

• Konserthaller, teater og kinosaler
• Studio og øvingsrom for musikk
• Treningsrom og danselokaler
• Serverrom

Systemet kan tilpasses de kravene dere har i lokalet.

Dere bestemmer selv:
• Systemets høyde
• Krav til egenfrekvens
• Overgulvkonstruksjon
• Belastning og belastningskrav
• Gulvbelegg på systemet

N25

N50

Fleksibel bygghøyde fra 70 til 420 mm.

Vekt på overgulv og belastning

Med relativt tungt overgulv kan man oppnå lav resonans, og man får kapasitet for ytterligere belastning.
Hvis den ekstra belastningen er meget høy i forhold til gulvets egenvekt, kan det være vanskeligere å redusere resonansen i et tomt lokale til ønsket egenfrekvens. Da kan et tyngre overgulv være løsningen.

Tre varianter av Sylodyn® med ulik stivhet for ulike belastninger

Grønn – Sylodyn ND
Statisk belastningsområde
opp til ca. 300 kg/m2

Blå – Sylodyn NE
Statisk belastningsområde
opp til ca. 600 kg/m2

Lilla – Sylodyn NF
Statiskt lastområde upp till
Statisk belastningsområde
opp til ca. 750 kg/m2

system93000_skiss

OBS! c/c avstånd mellan reglar bestäms av val av ytskikt. Övriga lokaler se c/c avstånd mellan golvreglar HÄR