System 9000N

9000_bild1

9000_bild2

System 9000N – Vid extrema ljudkrav

för justerbar höjd 70 – 420 mm, exkl. golvbeläggning.
Ett stomljudsisolerande system för lokaler med höga krav t.ex. konserthallar, teatrar, biosalonger, studios, övningsrum för musik, gym, danslokaler och serverrum.
Många lokaler har högre krav på stomljudsisolering än vad som är normalt för bostäder. Det kan röra sig om lokaler där man vill ha hög störningsfrihet eller verksamheter som alstrar mycket vibrationer och stomljud genom bjälklaget.
Normala lösningar i dessa fall är rum-i-rumkonstruktioner eller gjutning av “flytande” golv.
Vi har tagit fram ett helt nytt och flexibelt system som ger nya möjligheter, Granab Golvregelsystem 9000. Vi har utgått från akustikerns kravsättning kring önskad grundresonansfrekvens i golvsystemet.
Med ett unikt program av dämpande element av Sylodyn kan man enkelt skräddarsy sitt flytande golv eller rum-i-rumkonstruktion utifrån golvets belastning och önskemål om grundresonansfrekvens.

Exempel på användningsområden:

• Konserthallar, teatrar och biosalonger
• Studios och övningsrum för musik
• Gym och danslokaler
• Serverrum

Systemet kan anpassas helt efter de krav ni har i er lokal.

Ni bestämmer själva:
• Höjd på systemet
• Krav på egenfrekvens
• Övergolvskonstruktion
• Last och lastkrav
• Golvbeläggning ovanpå systemet

N25

N50

Bygghöjd: Flexibel bygghöjd från 70 – 420 mm exkl. golvbeläggning.

Vikt på övergolv och tillkommande last

Med ett relativt tungt övergolv kan man uppnå en låg uppställningsfrekvens och man erhåller kapacitet för ytterligare last.
Om den tillkommande lasten är mycket hög i förhållande till egenvikten på golvet kan uppställningsfrekvensen i tom lokal vara svårare att få ned till önskad egenfrekvens. Då kan ett tyngre övergolv vara lösningen.

Tre varianter av Sylodyn® med olika styvhet  för olika belastningsfall

Grön – Sylodyn ND
Statiskt lastområde upp till
ca 300 kg/m2

Blå – Sylodyn NE
Statiskt lastområde upp till
ca 600 kg/m2

Lila – Sylodyn NF
Statiskt lastområde upp till
ca 750 kg/m2

Principritning installation Golvregelsystem 9000N i bostäder

system93000_skiss

OBS! c/c avstånd mellan reglar bestäms av val av ytskikt. Övriga lokaler se c/c avstånd mellan golvreglar HÄR