Steg- och luftljudsreduktion 7000N

Steg- och luftljudsreduktion vertikalt System 7000N12

Ljudisoleringsmätningar Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm.

Ackrediterade ljudisoleringsmätningar enligt SS-EN ISO 140-4-7 utförda av KM Akustikbyrån.

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm samt 22 mm golvspånskiva + matta.

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 50 dB Luftljud: Rw+c  59 dB

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm samt 22 mm golvspånskiva, och ovanpåliggande 15 mm parkett.

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 48 dB Luftljud: Rw+c  61 dB

System 3000 luftljud

diagram1

System 3000 stegljud

diagram2