Trinn- og luftlydreduksjon System 3000N12

Trinn- og luftlydreduksjon vertikalt System 3000N12

Lydisolasjonsmålinger Granab Tilfarersystem montert på HD/F 270 mm.

Akkrediterte lydisolasjonsmålinger i henhold til: SS 02 52 54 – SS-ISO 717/1 og SS-ISO 717/2 utført av Ingemansson Technology AB.

Utførelse
Granab Tilfarersystem montert på HD/F 270 mm samt 22 mm gulvsponplate + teppe

Måleresultat
Trinnlyd: Lnw+c 46 dB Luftlyd: Rw+c  65 dB

Utførelse
Granab Tilfarersystem montert på HD/F 270 mm samt 22 mm gulvsponplate + 15 mm parkett

Måleresultat
Trinnlyd: Lnw+c 43 dB Luftlyd: Rw+c  65 dB

System 3000 luftlyd

luftljud

System 3000 trinnlyd

stegljud

Ljudisoleringsmätningar Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 185 mm.

Ackrediterade ljudisoleringsmätningar enligt SS-EN ISO 140-4-7 utförda av KM Akustikbyrån.

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 185mm samt 22 mm golvspånskiva + matta

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 51 dB Luftljud: Rw+c  58 dB

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 185 mm samt 22 mm golvspånskiva + 15 mm parkett

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 48 dB Luftljud: Rw+c  59 dB

System 3000 luftljud

3000_tabell3

System 3000 stegljud

3000_tabell4

Ljudisoleringsmätningar Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 185 mm.

Ackrediterade ljudisoleringsmätningar enligt SS-EN ISO 717/1, 717/2 utförda av J&W Akustikbyrån.

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 185 mm med ovanpåliggande 22 mm golvspånskiva.

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 47 dB Luftljud: Rw+c  61 dB

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 185 mm samt 22 mm golvspånskiva, och ovanpåliggande 15 mm parkett.

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 46 dB Luftljud: Rw+c  63 dB

System 3000 luftljud

diagram1b

System 3000 stegljud

diagram2b