Trinn- og luftlydisolasjon

Trinn- og luftlydisolasjon

  • Verdien for trinnlydnivå skal være så lav som mulig.

  • Verdien for luftlydisolasjon skal være så høy som mulig.

Trinn- og luftlydisolasjon i boliger og kontorer

Granabsystemet gir en effektiv trinn- og luftlydisolasjon. En velfungerende lydisolasjon mot rommene omkring er viktig for et godt bo- og arbeidsmiljø. Undersøkelser viser at beboerne i eldre bygninger ofte forstyrres av trinnlyd, høy musikk, smell i dører, løping i trapper, lyden av rennende vann, heiser, ventilasjon og trafikstøy. Et godt lydmiljø er i dag et prioritert krav fra beboerne når man bygger nye boliger, og dette gjelder også større krav til stillere arbeidsmiljø på kontorer og skoler.

Dokumentasjon av Granab-systemets lydisolerende egenskaper

Granabsystemet er utviklet i nært samarbeid med forskere og lydkonsulenter i bygningsindustrien for å etterkomme strenge krav til trinn- og luftlydisolasjon i boliger, kontorer og skoler. Granabsystemet fungerer som en tilleggsisolasjon av bygningens rammekonstruksjon både ved nybygging og ombygging. Systemets trinn- og luftlydsisolerende funksjon er nøye dokumentert ifølge kravene i NS 8175, blant annet via laboratoriemålinger og mange feltmålinger i ferdigstilte bygninger. På denne måten har det vært mulig å bestemme verdiene for lyddempingen, som tillater at lydisolasjon i en bygning kan verifiseres med beregning. Beregning av lydisolasjon i ferdig bygning skal foretas i samsvar med norsk og europeisk standard, NS-EN 12354 del 1 og 2, med inndata fra Granab.
Inndata for betongbjelkelag finnes i BASTIAN-databasen  For lette bjelkelag, type trebjelkelag kontakt Granab.

Det er mange eksempler på lydmålinger i SP:s trinnlydlaboratorium samt vertikalt mellom leiligheter med Granab Tilfarersystem installert på hulldekkbjelkelag HD/F 120/19 og HD/F 120/27 i bygning på side 22-27.

 

ljud1

ljud2