SERTIFIKAATIT JA YMPÄRISTÖ

Granab-järjestelmät ovat Ruotsin teknologian tutkimuskeskus SP:n sekä norjalaisen SINTEF:in tyyppihyväksymiä.

Ruotsin teknologian tutkimuskeskus SP ja Norjalainen SINTEF ovat testanneet ja tyyppihyväksyneet Granab-järjestelmien 3000N, 7000N ja 9000N kuormituskapasiteetin, vakauden, kulutuskestävyyden ja äänenvaimennusominaisuuksien osalta.

Granab-lattiajärjestelmät täyttävät  tyyppihyväksynnässä mainittujen ehtojen mukaisesti Ruotsin rakennusmääräyskokoelman (PBL ja BBR) vaatimukset sekä niin yleiset ohjeet, kuin myös EKS:n (European Construction Stadards) vaatimukset.

 

Sertifikaatti ja tyyppihyväksyntä SCO296-14,

Sertifikaatti ja tyyppihyväksyntä 19 21 01

Tekninen hyväksyntä no. 20469 

Arviointidokumentit:
Raportit 4P02040, 3P04159-A, 3P04159-C, 3P04159-E, 4P02605-B, P302700C, 3P03903, P501330-1, P705473, PX05294A, PX05294B, 4P00999, 3P05281 ja lausunto P503562 Ruotsin teknologian tutkimuskeskus SP.

Ruotsin teknologian tutkimuskeskus SP:n ja Norjalaisen SINTEF:in testaama ja sertifioima.

1. Taipumat kuormituksessa

Lattian taipumaan pistekuormituksen vaikutuksesta vaikuttavat lattian rakenteen ja kannatinvälien etäisyyksien lisäksi valittu lattianpinnoite. Lattiapinnoitteiden valmistajat antavat myös tietoa tuotteidensa taipumista.

2. Kuormitustestaus, yksittäinen tukipala ja säätöruuvi

Kuormitustestaus toteutettiin laittamalla tukipala ja säätöjalka hydrauliikkapuristimen levyjen väliin. Voima ja taipuma mitattiin. Testissä säätöruuvi oli kierrettynä vain 10 mm tukipalan sisään.

3. Kuormitustestaus, kaksi kannatinjuoksua yhdistettynä levyllä

Kuormitustestaus toteutettiin asettamalla hydrauliikkapuristimen teräspalkki levyllä yhdistettyjen ja 600 mm toisistaan olevien kannatinjuoksujen puoliväliin. Pistekuorma kohdistettiin teräspalkkiin. Voima ja taipumat mitattiin.

4. Rasitustestaus; kokonainen lattia

Tukipalan rasitustesti toteutettiin rasittamalla lattiaa kuormituspulssein, joiden voimakkuus vaihteli 0,1 Fk:n ja 0,6 Fk:n välillä 10000 kertaa taajuudella 1 Hz. Fk oli tukipalasta satu rasituksen tunnusluku. Rasitustestejä toteutettiin kaksi kappaletta, molemmat huoneen nurkkissa. Pussien kuorma vaihteli 0,1 ja 0,6 Fk:n välillä kuormituksen ollessa 8,5 kN. Kummassakaan testissä ei todettu pysyviä muodonmuutoksia tai rikkoutumisia.

Granab-lattiajärjestelmä – materiaalit, ympäristövaikutukset, kestävyys, tuotteen erityisominaisuudet.

Granab-lattiajärjestelmät

Granab lattiajärjestelmät ovat suunniteltu tarvittaessa helposti purettaviksi ja asennettaviksi uudelleen. Kaikki osat ovat kierrätettäviä.

.

Kannatinjuoksut

Materiaali: Sinkitty tai käsittelemätön teräs, paksuus 1,5 mm.
Ympäristö: Ohut teräspelti on osa ekosysteemiä ja voidaan käyttää raaka-aineena uuden teräksen valmistamisessa.
Toiminnallinen kestävyys: Sinkityllä teräksellä on erittäin pitkä kulutuksenkestoikä.

Vaimennuselementit

Materiaali: Elastomer, GRAB-310
Ympäristövaikutus: Ei ympäristövaikutusta, kierrätettävissä polyuretaanituotteiksi.
Erittäin hyvä kestävyys lyhytaikaisille erittäin suurille kuormille ja tuote palautuu alkuperäiseen muotoonsa rasituksen jälkeen. Pitkäaikaiskuormilla ei vaikutusta materiaalin dynaamisiin E-moduuleihin.
Toiminnallinen kestävyys: Elastomeerillä on erittäin pitkä kulutuksen kestoikä. Otsonilla, UV-säteilyllä tai tavallisilla kemikaaleilla ei ole vaikutusta materiaaliin.

Tukipala ja säätöruuvi

Materiaali: Polypropyleeniä, DIN53444.
Ympäristö: Ei ympäristövaikutusta, Kierrätettävä.
Toiminnallinen kestävyys: Erittäin pitkäikäinen, ks. Taulukko alla.

Vaimennuselementit

Tukipalat säätöruuveilla

ritning1_finsk

ritning2b