RENOVERING

VID RENOVERING

nyprod2_ny

GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2 golvyta i både renoverings- och nybyggnadsprojekt. Golvregelsystemet är av stål med olika typer av dämpelement.

Systemet är patenterat och uppfyller kraven enligt EKS, Europeisk Konstruktionsstandard. Är typgodkänt av SP och har ett norskt tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning och hållfasthet.

GRANAB projekterar och levererar också ventilerade golv som efterfrågas vid problem med fukt, mögel och radon.

Våra system eliminerar risken för knarr eller oönskad svikt som kan förorsakas av uttorkning eller fuktpåverkan av golvreglar av organiskt material, typ träreglar.