PROJEKTERING

Projekteringsanvisningar för olika lastförhållanden

Granabsystemens unika uppbyggnad med komponenter av oorganiskt material, reglar av stål, dämpelement och justerskruvar i olika längder, gör att det med stor fördel kan monteras i många olika projekt. Bostäder, kontor, skolor, hotell och offentliga lokaler är vanligt förekommande projekt. Dämpelementen, som ger en progressiv fjädring, gör att systemen också är utmärkta till sportgolv och övriga aktivitetsgolv.

Rekommenderade c/c-avstånd mellan golvreglar (profiler) och stödklossar

Rum i bostadshus, i hotell, patientrum och personalrum c/c-avstånd regel (profil) 600mm.

Samlingslokaler såsom lektionssalar i skolor, rum i daghem, föreläsningssalar, kontorsrum, lokaler för restauranger, caféer, matsalar, c/c-avstånd regel (profil) 400 mm.

Fria ytor i bibliotek, utrymmen med fasta sittplatser såsom kyrkor, teatrar och biografer, c/c-avstånd regel (profil) 400 mm.

Utrymmen utan fasta sittplatser i kyrkor, konserthallar, teatrar, biografer, muséer, utställningslokaler, försäljningslokaler i varuhus och butiker, gymnastiksalar, sporthallar, danslokaler, korridorer i skolor etc, c/c-avstånd regel (profil) 300 mm.

SYSTEM 3000

skiss1

SYSTEM 7000

skiss2

Projektering, effektiv logistik

Exempel på montageritning med väggar på färdigt golv.

Exempel på montageritning rum för rum.

Leveransoptimering

Granabsystemet packas och levereras med förkapade och måttanpassade golvreglar, där stödklossar och dämpelement är förmonterade. Varje regel är märkt med rumsnamn och längd som överensstämmer med montageritningen för varje lägenhet eller annan överenskommen rumsindelning.
Granabsystemet packas i buntar på EUR-pallar med en maxlängd på 2600 mm alternativt 3800 mm.

Intransport i samband med stommontage.

Då Granabsystemet är av oorganiskt material  och inte påverkas av fukt eller temperatur-skillnader så kan man transportera in detta redan under stommontaget. Granabreglarna  kan produceras med en maxlängd på  2600 mm och får då samma mått som en gipsbunt. Samtidigt kan gipskivorna till väggarna trans-porteras in tillsammans med väggreglarna som läggs på bockar placerade över förpackningen med Granabreglar.
Genom att lyfta in materialet redan vid stommontaget och montera innerväggarna ovan Granabsystemet så får man en effektiv produktion och mimimerar kostnaderna för logistiken.

Packeterat och märkt för respektive lägenhet.

Reglar förkapade i rätt längder för respektive rumsenhet.

fig1

Innerväggar på färdigt Granabgolv

Alla lägenhets- eller annan skiljande vägg monteras först från bjälklag till bjälklag. Innerväggarna inom lägenheterna eller annan rumsfördelning kan med fördel monteras på färdigt Granabgolv inklusive golvspånskiva. Montering av mellanväggar på detta sätt gör att monteringen av golvspånskivorna går snabbare och innebär mindre spill då man kan arbeta med större sammanhängande golvytor. Materialåtgången för mellanväggarna blir mindre och monteringen av både Granabgolvet och innerväggarna går betydligt fortare.