Projektering, effektiv logistik

Prosjektering, effektiv logistikk

Eksempel på monteringstegning med vegger på ferdig gulv.

Eksempel på monteringstegning rom for rom.

Leveringsoptimalisering

Granab-systemet pakkes og leveres med ferdigkappede og måltilpassede tilfarere, der støtteklosser og dempeputer er formontert. Hver tilfarer er merket med romnavn og lengde som stemmer overens med monteringstegningen for hver leilighet eller annen avtalt rominndeling.

Granab-systemet pakkes i bunter på EUR-paller med en maksimallengde på 2600 mm eller 3800 mm.

Inntransport i forbindelse med montering av rammekonstruksjon.

Siden Granab-systemet er av uorganisk materiale og ikke  påvirkes av fukt eller temperaturforskjeller, kan man transportere det inn allerede ved montering av rammekonstruksjonen. Granabtilfarerne kan produseres med en maksimal lengde på 2600 mm og får da samme mål som en gipsbunt. Samtidig kan gipsplatene til veggene transporteres inn sammen med veggstenderne, som legges på bukker plassert over pakkene med Granabtilfarere.

Ved å løfte inn materialet allerede ved montering av rammekonstruksjonen og montere innerveggene oppå Granab-systemet får man en effektiv produksjon og reduserer logistikkostnadene.

Emballert og merket for den aktuelle leiligheten.

Tilfarere ferdigkappet i riktige lengder for aktuell romenhet.

fig1

Innervegger på ferdig Granab-gulv

Alle vegger i leiligheten eller andre skillevegger monteres først fra bjelkelag til bjelkelag. Innerveggene i leilighetene eller annen romfordeling kan med fordel monteres på ferdig Granab-gulv inklusive gulvsponplate. Montering av mellomvegger på denne måten gjør at det går raskere å montere gulvsponplatene, og det blir mindre svinn siden man kan arbeide med større sammenhengende gulvflater. Materialforbruket til mellomveggene blir mindre, og monteringen av både Granab-gulvet og innerveggene går betydelig raskere.