Påbyggnad av våningsplan

Granab-systemet i loftsetasjer og ved ekstra påbygning av etasjeplan

Granab Gulvpserresystem kan med fordel monteres i prosjekter hvor man ønsker lav vekt i kombinasjon med effektiv trinn- og luftlydreduksjon, for eksempel ved påbygging av en ekstra etasje.

Granabsystemet gir lav vekt per kvadratmeter. Granabsystemet veier kun ca. 5 kg per kvadratmeter sammenligned med for eksempel konvensjonell påstøping som gir en vekt på ca. 240 kg per kvadratmeter ved 10 cm påstøpingshøyde.

wood

Granab-systemet på trebjelkelag

Granab Tilfarersystem kan naturligvis også monteres på bjelkelag av tre. Som innfestning brukes da en treskrue istedenfor betonganker. Kontakt Granab for mer informasjon.