Påbyggnad av våningsplan

Granabsystemet i vindsvåningar och vid extra påbyggnad av våningsplan

Granab Golvregelsystem monteras med fördel i projekt där man eftersträvar låg vikt i kombination med effektiv steg- och luftljudsreduktion, till exempel vid påbyggnad av ett extra våningsplan.

Granabsystemet innebär låg vikt per kvadratmeter. Granabsystemet väger bara ca 5 kg per kvadratmeter jämfört med t.ex. konventionell pågjutning som ger en vikt på ca 240 kg per kvadratmeter vid 10 cm pågjutningshöjd.

wood

Granabsystemet på träbjälklag

Granab Golvregelsystem kan självklart också monteras på bjälklag av trä. Som infästning används då en träskruv istället för betongankare. Kontakta Granab för mer information.