OM OSS

Om oss

GRANAB produserer tilfarersystem for boliger, kontorer, skoler og offentlige lokaler. Granab Tilfarersystem er montert i over 4 500 000 m2 gulvflate. Tilfarersystemet er av stål med dempeputer for effektiv trinn- og luftlydisolering. Systemet er patentert og oppfyller kravene i henhold til EKS, Europeisk Konstruktionsstandard. Er typegodkjent av SP og har norsk teknisk godkjenning fra SINTEF i forhold til lyddempende egenskaper, dynamisk belastning og slitestyrke. GRANAB leder utviklingen av tilfarersystemer og presenterer nå nye løsninger for bedre lydisolering.

For oss er ingen prosjekter for små eller for store. Velkommen til GRANAB!

Granab presentation