HJEMMESIDE
VIRKSOMHEDEN
GRANAB STRØSYSTEM
SYSTEM 3000
SYSTEM 7000
PLANLÆGNINGSVEJLEDNING
TESTNING, CERTIFICERING, GODKENDELSE
METERIALEEGENSKABER
ALT. GULVBELÆGNINGER
KLINKERGULVE, BADEVÆRELSER
BADEVÆRELSEMODULER
PLANLÆGNING
KOMFORTABEL NEDBØJNING
TRIN- OG LUFTLYDISOLERING
Ljudklassbeskrivning bostäder enligt SS 25267
Stegljudsreduktion i laboratorium
Trin- og luftlydreduktion vertikalt System 3000
Lydisoleringsmätningar
GRANAB STRØSYSTEM monterat på HD/F 270 mm.
Lydisoleringsmätningar
GRANAB STRØSYSTEM monterat på HD/F 185 mm.
Lydisoleringsmätningar
GRANAB STRØSYSTEM monterat på HD/F 185 mm.
Trin- og luftlydreduktion vertikalt System 3000
Lydisoleringsmätningar
GRANAB STRØSYSTEM monterat på HD/F 270 mm
.
KONTOR, OFFENTLIGE LOKALER
VENTILEREDE UNDERGULV
GULVVARME
FORTSÆTTELSE AF ETAGER PÅ EKSISTERENDE BYGNING M.M.
LOFTSETAGER
TRÆBJÆLKELAG
MONTERINGSVÆRKTØJ, TILBEHØR
MATERIALESPECIFIKATION
MONTERINGSEKSEMPEL
REFERENCELISTE
EXEMPLER PÅ INSTALLATIONER
DOWNLOAD

Trin- og luftlydisoleringTrinlydniveauet skal tilstræbes at være så
lavt som muligt.

Luftlydniveauet skal tilstræbes at være så
højt som muligt.
Trin- og luftlydisolering i boliger og kontorer
Granab-systemet giver effektiv trin- og luftlydisolering. En velfungerende lydisolering mod omgivende lokaler
er vigtig for at få et godt bolig- og arbejdsmiljø. Undersøgelser viser, at beboere i ældre bygninger ofte forstyrres
af trinlyde, høj musik, smæk med døre, trin i opgangen, lyden af rindende vand, elevatorer, ventilation og
trafikstøj. Et godt lydmiljø er i dag et højt prioriteret krav fra beboerne, når der bygges nye boliger, ligesom der
stilles større krav til arbejdsmiljøet på kontoret og i skolerne.

Dokumentation for Granabsystemets lydisolerende egenskaber
Granabsystemet er udviklet i tæt samarbejde med forskere og lydkonsulenter fra byggeindustrien, så det opfylder de høje
krav til effektiv trin- og luftlydisolering i boliger, kontorer og skoler. Granabsystemet fungerer som en ekstra isolering af bygningskonstruktionen både i nybyggeri og ved ombygning. Systemets trin- og luftlydisolerende funktion er blevet grundigt
dokumenteret i henhold til kravene fra DS 490-standarden, blandt andet ved hjælp af laboratoriemålinger og et stort antal feltmålinger i færdige bygninger. På denne måde er værdien af lyddæmpningen blevet fastlagt, som gør det muligt at kontrollere lydisoleringen i bygningen ved hjælp af en beregning. Beregning af lydisolering i den færdige bygning skal foretages i henhold til svensk og europæisk standard DS-EN 12354 del 1 og 2 ud fra oplysninger fra Granab.
Data for betonbjælkelag i findes BASTIAN-databasen samt på www.byggamedprefab.se og www.betongbanken.com. For lette
bjælkelag af typen træbjælkelag. Kontakt Granab.
En række eksempler på gode målinger i SP's trinlydslaboratorium samt vertikalt mellem lejligheder med Granab undergulvsystem, monteret på bjælkelag på huldæk HD/F 120/19 og HD/F 120/27 i bygninger gennemgås på side 24-27.
Eksisterende lydklassegrænser for boliger
DS 490
Lydklasse iht. DS 490 Maksimalt tilladt trinlydniveau
L´n,w+ C 1,150-2500
Lavest tilladte luftlydniveau*
R´w+ C 50-3150
A 43 dB 63 dB
B 48 dB 58 dB
C 53 dB 55 dB


Akkrediterede lydmålinger i færdige byggerier med Granabsystemet på
bjælkelag på huldæk HD/F 185 mm og HD/F 270 mm
Eksempler på måleresultater Trinlyd
Ci, 50-2500
Luftlyd
R´w+
C50-3150
Kom.
Granabsystemet, højde 65 mm
inkl. gulvbelægning monteret på HD/F 270 mm.
46 dB 65 dB System 3000
Granabsystemet, højde 70 mm
inkl. gulvbelægning monteret på HD/F 185 mm.
51 dB 58 dB
Granabsystemet, højde 150 mm inkl. gulvbelægning monteret på HD/F 185 mm. 47 dB 61 dB
Granabsystemet, højde 150 mm inkl. gulvbelægning monteret på HD/F 270 mm. 50 dB 59 dB System 7000