HJEMMESIDE
VIRKSOMHEDEN
GRANAB STRØSYSTEM
Formbestandighed
Lydisolering
Komfort
Montage
Bjælkelag
PLANLÆGNING og monteringstegninger
SYSTEM 3000
SYSTEM 7000
PLANLÆGNINGSVEJLEDNING
TESTNING, CERTIFICERING, GODKENDELSE
METERIALEEGENSKABER
ALT. GULVBELÆGNINGER
KLINKERGULVE, BADEVÆRELSER
BADEVÆRELSEMODULER
PLANLÆGNING
KOMFORTABEL NEDBØJNING
TRIN- OG LUFTLYDISOLERING
KONTOR, OFFENTLIGE LOKALER
VENTILEREDE UNDERGULV
GULVVARME
FORTSÆTTELSE AF ETAGER PÅ EKSISTERENDE BYGNING M.M.
LOFTSETAGER
TRÆBJÆLKELAG
MONTERINGSVÆRKTØJ, TILBEHØR
MATERIALESPECIFIKATION
MONTERINGSEKSEMPEL
REFERENCELISTE
EXEMPLER PÅ INSTALLATIONER
DOWNLOAD

GRANAB STRØSYSTEMLydisolering
Granabsystemet giver en meget effektiv trin- og luftlydisolering. Granabsystemet er testet og typegodkendt med hensyn til lydisolering af SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut. Granabsystemet er desuden blevet testet i en lang række færdige boliger med hensyn til trin- og luftlydisolering som lydklasse B eller som lydklasse A i
visse projekter.