Monteringsverktyg

Monteringsverktyg

Granab Golvregelsystem 3000N och 7000N

Dorn för montering av betongankare

don1
Dorn för nedersänkning i förborrat hål. Kat.nr: 850 C. Längd: 1000 mm

don1
Dorn för slutfixering. Kat.nr: 850 C. Längd: 1000 mm

don2Dorn för nedersänkning i förborrat hål. Kat.nr: 850 B. Längd: 450 mm

don2Dorn för slutfixering. Kat.nr: 850 B. Längd: 450 mm

don4Dorn för nedersänkning i förborrat hål. Kat.nr: 850 A. Längd: 250 mm

don5Dorn för slutfixering. Kat.nr: 850 A. Längd: 250 mm

Betongborr för betongankare

don6
Kat.nr: 8710. 100 mm

don7Kat.nr: 8720. 250 mm kort

nydon2Kat.nr: 8740. 460 mm lång

don9Kat.nr: 8840/8841. (med borr 100 mm)

Fräs för nedsänkning av justerignsskruv i regel

frasKat.nr: 8600

Skruvverktyg för höjdjustering av golvreglar (För skruvdragare)

skruvverktyg1Kat.nr: 8100. Kort modell

skruvverktyg2Kat.nr: 8200. Lång modell

T-nyckel för manuell höjdjustering av golvreglar

tnyckel_nyKat.nr: 8300.

Isolerbärare

isolerbarare

Kat.nr: 0440   (för 40 mm isoleringsplatta)
Kat.nr: 0480   (för 80 mm isoleringsplatta)

Tillhehör

Regeldistanshållare

distans1_ny

Kat.nr: 9300 Verktyg: Regeldistans 300 mm.

distans2_ny

Kat.nr: 9400 Verktyg: Regeldistans 400 mm.

distans3_ny

Kat.nr: 9500 Verktyg: Regeldistans 500 mm.

distans4_ny

Kat.nr: 9600 Verktyg: Regeldistans 600 mm.