Monteringsexempel

Høy høyde/Plastfolie

Høy høyde

Granab Tilfarersystem 7000N kan som standard nivåjusteres opp til 420 mm. Hvis det er ønskelig med høyder over det, inntil ca. 1000 mm, monteres en Masonitebjelke eller en Z-profil av stål over Granab-systemet.

.

7000N høy høyde med Masonitebjelke.

7000N høy høyde med Z-profil av stål.

Plastfolie

Plastfolien kan med fordel monteres over tilfarersystemet.

Montering flytende 22 mm sponplate.