Kontor og offentlige lokaler

Kontor og offentlige lokaler

Trinn- og luftlydisolering
Granab Tilfarersystem installeres i mange kontorprosjekter. Den fleksible ledningstrekkingen mellom bjelkelag og gulvoverflate gir store fordeler, samtidig som Granab-systemet gir et godt lydmiljø. Branab-systemet oppfyller lydkravene for kontor i henhold til SS 25268 med meget stor margin.

Behagelige, komforttilpassede gulv for et bedre arbeidsmiljø
I et godt arbeidsmiljø er det viktig at gulvene ikke er for harde eller stive, noe som kan føre til smerter i skuldre, rygg og ben. Granab-systemet med innebygd støtdempende effekt gir behagelige gulv med dokumentert nedbøyningsgrad ved punktbelastning.

Eksempel – prosjektering El, data, tele – kontor

Systembeskrivelse – EL
Granab Tilfarersystem tillater distribusjon av tilførselssystemer for strøm, tele, data med mer. Lokaler større enn 1000–2000 m2 inndeles i tilførselsområder.

Rom – sentralenheter
Tilførselsområdet utstyres med en fast enhet (såkalt “øy” med toaletter etc.), der det plasseres sentralenheter for strøm, tele, data, brannlarm osv.

Kanalisasjon – ledningsstrekk
Ledningsnettet legges på kabel- og/eller trådstige under gulvet i et primærstrekk fra sentralenhetene og videre ut i tilførselsområdet. Gulvet utstyres med luker over strekket. Fra primærstrekket legges ledningene i installasjonsrør frem til utstyret på stedet (uttak). Systemet kan potensialutjevnes.

Kontorgulv
Granab Tilfarersystem S7000 N12 inkl. 38 mm gulvsponplate med belegg.. Lettvegg montert på ubrutt Granab-system inkl. overgulv.

Måleresultat
Luftlyd: Rw  44 dB>
For høyere krav kontakta Granab for forslag på løsninger.

ljud1

Lydkrav kontor i henhold til SS 2
trinn