Kontor, offentliga lokaler

Kontor och offentliga lokaler

Steg- och luftljudsisolering
Granab Golvregelsystem installeras i många kontorsprojekt. Den flexibla ledningsdragningen mellan bjälklag och golvytskikt innebär stora fördelar samtidigt som Granabsystemet skapar en god ljudmiljö. Granabsystemet uppfyller med mycket stor marginal ljudkraven för kontor enligt SS 25268.

Behagliga, komfortanpassade golv för en bättre arbetsmiljö
I en bra arbetsmiljö är det viktigt att golven ej är för hårda eller stumma, vilket kan förorsaka värk i axlar, rygg och ben. Granabsystemet med inbyggd stötdämpande effekt ger behagliga golv med dokumenterad nerböjningsgrad vid punktbelastning.

Exempel – projektering – el, data, tele – kontor

Systembeskrivning  – el. 
Granab Golvregelsystem medger distribution av försörjningssystem för kraft, tele, data m.m. Lokaler större än 1000-2000 m2  indelas i försörjningsområden.

Utrymmen – centralenheter.
Försörjningsområdet förses med en fast enhet (s.k. “ö” med toaletter etc.) där centralenheter för kraft, tele, data, brandlarm etc. placeras.

Kanalisation – ledningsstråk.
Ledningsnäten förläggs på kabel- och/eller trådstegar under golvet i ett primärstråk från centralenheterna och vidare ut i försörjningsområdet. Golvet förses med luckor över stråket. Från primärstråket förläggs ledningarna i installationsrör fram till platsutrustningen (uttag). Systemet kan potentialutjämnas.

Kontorsgolv
Granab Golvregelsystem S7000 N12 inkl. 38 mm golvspånskiva med matta. Lättvägg monterad på obrutet Granabsystem inkl. ytskikt.

Mätresultat
Luftljud: Rw  44 dB>
För högre krav kontakta Granab för förslag på lösningar.

 

diagram1

Ljudkrav kontor enligt SS 2 52 68
diagram2