Klinkerytor

Klinkerytor/Badrum

Testning av Granab Golvregelsystem med klinkerbeläggning

Granab Golvregelsystem med klinkerbeläggning har testats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut avseende nedböjnings- och hållfasthetsegenskaper.

Granab Golvregelsystem är bästa lösningen för ett regelsystem med klinkerytor i hallar och våtutrymmen för såväl bostäder som offentliga lokaler.

Att Granabsystemet genomgående består av oorganiskt material och är okänsligt för fukt är nödvändiga egenskaper för våtytrymmen och stegljudsisoleringen gör golvet tystare.

Princip i våtrum med klinker på Granabfig1

A: Golvspånskiva 22 mm.   B: Skiva av oorganiskt material.   C: Fallspackling.

 

fig2

Exempel uppbyggnad: Granab Golvregelsystem c/c 300 mm med 22 mm golvspånskiva, skiva av oorganiskt material, fuktspärr och klinker.

 

Principritning för klinkeryta.
Systemet monteras C/C 300 mm.

Granab Golvregelsystem med klinkerbeläggning har testats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut avseende nedböjnings- och hållfasthetsegenskaper.