GULVVARME

Gulvvarme montert i Granab-systemet

Gulvvarme monteres i stadig flere boligprosjekter på Granab-systemet.

Granab-systemet med tilfarer av stål er helt formstabilt og påvirkes ikke av temperatursvingninger, noe som er en stor fordel for å unngå uønskede problemer i gulvkonstruksjonen på lengre sikt.

De fleste gulvvarmesystemene på markedet kan med fordel monteres i kombinasjon med Granab-system 3000N og system 7000N.

Ved valg av vannbåren gulvvarme monteres det to alternative hovedsystemer på Granabs Tilfarersystem 3000N og 7000N:

Gulvvarme i gulvsponplate på 22 mm med spor.

22 mm gulvsponplate med spor, som limes og skrus fast i Granabtilfarerne.

Gulvvarme i gulvvarmekassett

Varmeslynger montert i gulvvarmekassett. Kassetten/bjelkelagsplaten legges i tilfarersystemets lengedretning og plasseres på en kassettholder som monteres mellom tilfarerne (System 7000).