Exempel på golvbeläggningar

Exempel på golvbeläggningar

Följ monterings- och läggningsanvisningar enligt respektive tillverkare av spånskivor och parkett.

fig1

22 mm spånskiva  + 15 mm parkett

fig2_ny

22 mm spånskiva + matta

fig4

38 mm spånskiva + matta

klinker

Klinker