ASKELÄÄNENERISTYS LABORATORIOSSA

Askeläänenvaimennus laboratoriossa

SP:n liitteessä lattiapinnoitteiden luokitusjako on johdettu eri pinnoitusmateriaalien askelääneneristyksen mukaan, kun ne on asennettu ohuen betonivälipohjan päälle. Luokituksia on seitsemän, joista korkein on A8. Granab-lattiajärjestelmä täyttää luokan A8 vaatimukset reilulla marginaalilla. Puulattiat ja muovimatot täyttävät askelääniluokituksen 7, mikä johtaa kyseisen lattian ääniluokkaan C. Painotetut askelääneneristykset on luokiteltu SS-EN ISO 717-2:ssa.

db_finsk

SP Ruotsin teknologian tutkimuskeskus on testannut Granabin lattiajärjestelmän 16 cm:n betonisen viiteholvin päällä ruotsalaisen ja kansainvälisen standardin EN ISO 140 mukaan. Askeläänitestaukset tehtiin lumppupaperista valmistetun alus- katteen päälle uivasti asennetulla 15 mm parkettilattialla, jonka alla oli 22 mm lattalastulevy. Lastulevy oli liimattu ja ruuvattu kiinni Granabin 7000-järjestelmän teräsjuoksuihin, joissa oli vihreät SYLODYN®- vaimennustyynyt sekä säätöruuvit betoniholvin päällä. Vertailemalla edellä mainitusta lattiarakenteesta mitattuja askeläänitasoja niihin tasoihin, joita saadaan laboratorion pinnoittamattoman betoniholvin mittauksista, voidaan osoittaa Granab- järjestelmän äänieristyksen parannusarvot, jotka on laskettu kolmasosaoktaavikaistalla EN ISO 140-8:n mukaan.

Laboratoriotuloksissa saavutettuja parannusarvoja voidaan käyttää askeläänitason laskemiseen standardin EN 12354-2 mukaisesti myös rakennuksissa, joissa on toisentyyppiset holvit. Granab-järjestelmän ja eri betoniholvien arvot löytyvät SONarchitect® ja BASTIAN®-laskentaohjelmien tietokannoista. Ohjelmat ottavat huomioon pinta-alojen ja huonetilavuuksien, sekä asuntoon liittyvien rakennusosien vaikutukset huoneiden välisen askel- ja ilmaäänieristyksen laskennassa. Ohjelmat tarjoavat sekä yksinkertaisen, että kustannustehokkaan vaihtoehdon rakennuksen äänieristyksen mitoitukseen. Laskentatuloksia ja monia käytännön mittauksia on verrattu keskenään ja niiden tulokset ovat olleet keskimäärin samanlaiset. Granab suosittelee, että valmiiden rakennusten äänieristysvaatimusten täyttymiseksi mitoitukseen lasketaan1 dB:n marginaali.

Lattiapäällysteiden ja pintalattioiden valintaohje ohuiden betonivälipohjien yhteydessä SP:n ohjeistuksen ”askeläänitestatut lattiapinnoitteet”- mukaan. (SP Reportti 2012:47)

 

Lattiapinnoiteluokka

∆Lw, dB

Merkitys lattiapinnoitteille, jotka kuuluvat ko. luokkaan.

8A

25-28

Voivat täyttää ääniluokan A huoneistojen välillä betonisten välipohjien päälle asennettuina.


SP:n raportin kokonaisuudessaan voit lukea (www.sp.se)