ASKEL- JA ILMAÄÄNENERISTYS

Askel- ja ilmaääneneristys

  • Askeläänitason arvossa pyritään mahdollisimman alhaiseen lukuun.
  • Ilmaääneneristystaso-arvossa pyritään mahdollisimman  korkeaan lukuun.

Askel- ja ilmaäänieristys asunnoissa ja toimistotiloissa.

Granab-järjestelmän askel- ja ilmaäänieristys on erittäin tehokas. Hyvin toimiva äänieristys ympäröivistä tiloista on tärkeää hyvän asumis- ja työympäristön kannalta. Tutkimukset osoittavat, että vanhemmissa rakennuksissa asukkaita häiritsevät usein askeleiden äänet, kovaääninen musiikki, ovien paiskonta, rappukäytävässä juokseminen sekä huuhteluvesien, hissin ja ilmastointijärjestelmän äänet. Hyvä ääniympäristö on nykyisin ensisijainen vaatimus uusien asuntojen rakentamisessa. Myös toimistoihin ja kouluihin vaaditaan hiljaisempia työympäristöjä.

Granab-järjestelmän ääneneristysominaisuuksien testaus

Granab-järjestelmä on kehitetty läheisessä yhteistyössä rakennusteollisuuden tutkijoiden ja äänikonsulttien kanssa, jotta se täyttäisi asuntojen, toimistojen ja koulujen askel- ja ilmaäänieristykselle asetetut korkeat vaatimukset. Granab-järjestelmä toimii rakennusrungon lisäeristeenä sekä uudisrakennuksissa että peruskorjattavissa rakennuksissa. Järjestelmän askel- ja äänieristystoiminnot on testattu standardin SFS 5907 vaatimusten mukaisesti muun muassa laboratoriomittauksilla sekä lukuisilla kenttämittauksilla valmiissa rakennuksissa. Niiden avulla äänivaimennukselle on voitu määrittää arvot, jotka on mahdollista todentaa myös laskennan avulla.

Valmiin rakennuksen äänieristyksen laskenta tulee tehdä eurooppalaisen standardin SFSEN 12354, osat 1 ja 2 mukaan sekä Granabin tietojen avulla. Betoniholvia koskevat tiedot löytyvät BASTIAN®-tietokannasta sekä osoitteesta www.svenskbetong. se. Kevyiden rakenteiden, kuten puu- tai teräsrunkoisten lattioiden osalta tietoja saa Granabilta. Esimerkkejä SP:n askeläänilaboratorion äänimittauksista ja vertikaalisista äänimittauksista sellaisten asuntojen välillä, joissa Granab-lattiajärjestelmä on asennettu onteloelementtiin HD/F 120/19 tai HD/F 120/27, löytyvät sivuilta 42-47.

stegluftljud_fig1b-finsk

stegluftljud_fig2_finsk