AKUSTIKK

Akustikk

Granab Tilfarersystem demper både trinnlyd og luftlyd på en effektiv måte. Det betyr at man slipper å bli forstyrret av lyd fra naboene. I tillegg knirker det ikke i gulvet, slik det kan gjøre i andre gulv med tilfarere. Lydisolering og stabilitet er testet av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt SINTEF Byggforsk i Norge, og hele tilfarersystemet er typegodkjent av SP.

Testresultatene fra SP gjør at prosjekteringslederen kan regne ut hvilken lydisolering man får i en bygning. Feltmålinger i ferdige bygg bekrefter at man oppfyller lydklasse C og i enkelte tilfeller også lydklasse B når Granabogulv monteres i vanlige bygningsrammer.