AKUSTIK

Akustik

Granab Golvregelsystem dämpar både stegljud och luftljud effektivt. Detta innebär att man slipper störas av ljud från grannarna. Dessutom knarrar det inte i golvet som det kan göra i andra typer av uppreglade golv.

Ljudisoleringen och stabiliteten är utprovade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt SINTEF Byggforsk i Norge och hela golvregelsystemet är typgodkänt av SP.

Provningsresultaten från SP gör att projektören kan räkna ut vilken ljudisolering man får i en byggnad. Fältmätningar i färdiga byggnader bekräftar att man uppfyller ljudklass B och i vissa fall även ljudklass A, med Granabgolv monterade i vanliga byggnadsstommar.