AKUSTIIKKA

Hiljainen

Granab-lattiajärjestelmä vaimentaa erittäin tehokkaasti sekä askel- että ilmaääniä. Tämä vähentää naapureiden häiriintymistä kotona syntyvistä äänistä ja parantaa asumismukavuutta. Tämän lisäksi lattiat ovat hiljaisia eivätkä ne narise kuten voi käydä, mikäli lattian runko on tehty jollakin muulla tavalla.

Äänieristys ja lattian vakaus on testattu Ruotsin teknologian tutkimuskeskus SP:ssä sekä SINTEF Byggforskissa Norjassa. SP on kokonaisuudessaan tyyppihyväksynyt Granabin lattiajärjestelmän. SP:n testituloksien perusteella suunnittelija voi määrittää, minkä ääniluokituksen omaava lattiarakenne rakennukseen tulee asentaa.

Kenttäkokeet valmiissa rakennuksissa vahvistavat, että useimmat runkorakenteet yhdessä Granab-järjestelmän kanssa täyttävät ääniluokan B, jotkut jopa ääniluokan A.