Mindre klimatpåverkan med hjälp av Granab Golvregelsystem

Mindre klimatpåverkan med hjälp av Granab Golvregelsystem
10 July, 2018 granab_administrerar_banarg

Att Granab Golvregelsystem är bättre ur miljösynpunkt än det som vi konkurrerar med, det vill säga olika typer av spacklingar och pågjutningar, är ju något som vi själva pratat om länge men nu finns det också flera oberoende utredningar som visar det samma.

Som exempel så visar Strängbetong/Spenncon detta i sitt nya byggsystem Studios, vi levererar mer och mer till många projekt i KL-trä och nu har också Sveriges Byggindustrier gjort en mycket intressant jämförelse mellan fem sätt att bygga hus. Granab är med i de två system som visar bäst resultat när klimatpåverkan skall minskas.

Läs mer om Sveriges Byggindustriers rapport