NO-9000 – Uorganisk materiale – ingen påvirkning av fuktighet

Systeme 9000- Uorganisk materiale – ingen påvirkning av fuktighet

Granab Tilfarersystem 9000 best.r av gulvtilfarer, dempeelement av Sylodyn. , st.ttekloss og niv.justeringsskrue.
Alle deler er produsert av uorganisk materiale og blir derfor ikke p.virket av fuktighet eller temperatursvingninger

1. Sylodyn® – dempeelement

Sylodyn® brukes for vibrasjons- og støyisolering på steder med meget strenge krav.
Materialet er like mykt både dynamisk og statisk, og mange ganger er dette den eneste løsningen for bruksområder med høy belastning og krav om lave resonansfrekvenser.
Miljø: Ingen miljøpåvirkning, gjenvinnbar til nytt PUR-produkt. Sylodyn har svært stor evne til å tåle kortvarige ekstreme overlaster, og materialet går helt tilbake ved overbelastning. Materialets dynamiske E-moduler viser ingen forringelse under langtidstester.
Funksjonell aldersbestandighet: Sylodyn® har svært lang aldersbestandighet. Påvirkes ikke av ozon, UV-stråling eller av vanlig forekommende kjemikalier.
Fordeler: Et effektivt og økonomisk materiale. Man oppnår god vibrasjonsisolering selv med liten nedfjæring og ved mindre amplituder. God støyisolering selv ved høye frekvenser.

2. Stål – tilfarer

Formstabile, galvaniserte stålbjelker, som beholder formbestandigheten, og som ikke påvirkes av fuktighet eller temperatursvingninger.
Miljø: Tynnplatestål inngår i kretsløpet og blir til nytt stål i elektrostålverkene.
Funksjonell aldersbestandighet: Sinkbelagt stål har svært lang aldersbestandighet.

3. Glassfiberforsterket plast – støttekloss med nivåjusteringsskrue

Støtteklossen og nivåjusteringsskruen gir rom for fleksibel byggehøyde fra 70 til 420 mm
(ekskl. gulvbelegg).
Materialer: Polypropen
Miljø: Ingen miljøpåvirkning. Gjenvinnes til nytt basismateriale.