NO-9000 – Typegodkjenning

Systeme 9000 – Typegodkjenning

Typegodkjenning av Granab Tilfarersystem hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og SINTEF i Norge

Granab Tilfarersystem 3000, 7000 og 9000 er testet og sertifisert av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og SINTEF Byggforsk i Norge med hensyn til bæreevne, byggeforskrifter og aldersbestandighet med verifiserte verdier for lyddempende egenskaper.
Sertifisering og typegodkjenning SCO296-14Teknisk godkjenning nr. 20469
Vurderingsgrunnlag:
Rapporter 4P02040, 3P04159-A, 3P04159-C, 3P04159-E, 4P02605-B, P302700C, 3P03903, P501330-1, P705473, PX05294A, PX05294B, 4P00999, 3P05281 og uttalelse fra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Kontakt oss for utførlig grunnlag.