NO-9000 – Belastningsplan og prosjektering

Systeme 9000-Belastningsplan og prosjektering

Vi beregner egenfrekvens og tegner inn systemet

Vi bistår med all teknisk support, beregninger og optimalisering av systemet. Vi tegner, kapper, merker, pakker og leverer systemet til deg, etter dine behov.
Med den fleksibiliteten du finner i tilfarersystemet, kan ulik belastning i samme rom plasseres på ulike dempeelementer slik at man oppnår jevn nedfjæring over hele rommet.

Hva vi trenger fra deg som kunde

I en DWG-fil tegner dere inn hvert belastningsomr.de over overgulv med gjeldende belastning. På den måten kan vi tegne inn Granab
Tilfarersystem 9000 på riktig sted i lokalet og levere alt ferdigkappet og klart til installasjon.

Tegn inn f.lgende forutsetninger:

  • Plassering av hver belastning i lokalet, ånsket byggehöyde, overkant av gulvsperre
  • Egenvekt kg/m2 gulvkonstruksjon
  • Variabel belastning kg/m2 p. gulv (ekstra belastning)
  • Maksbelastning kg/m2 (for eksempel belastning ved evakuering, kortvarig belastning)

Belastningsplan
Kunden sender inn tegning av lokalet med inntegnet belastning og belastningskrav.

Prosjektering av Granab Tilfarersystem 9000
Vi beregner og tegner inn systemet etter dine behov og krav.