NO-9000 – Data for egenfrekvens, nedfjæring og trinnlydforbedring

System 9000 – Dere får nøyaktige data for egenfrekvens,
nedfjæring og trinnlydforbedring.

Vi har gjennomf.rt m.linger for nedfj.ring og egenfrekvens med 25 og 50 mm Sylodyn montert i Granab Tilfarersystem 9000. P. oppdrag fra oss har .F-Infrastructure AB gjennomf.rt m.linger i en testrigg for vibrasjonsisolering. Resultatene er offentliggjort i rapporten .Measurements of natural frequency and static deflection of Granab 9000.. Rapporten st.tter beregningsmodellene som brukes for Granab Tilfarersystem 9000, og det presenteres detaljert informasjon for hver kloss under ulik belastning. SP har gjennomf.rt laboratorietester av trinnlydforbedring.

Rapport .Measurements of natural frequency and static deflection of Granab 9000.

Rapport ”Best.mning av f.rb.ttring av stegljudsisolering f.r golvbel.ggningar p. betongbj.lklag – Provning i laboratiorium enligt ISO 10140-1”