Massiva träbjälklag

Massiva träbjälklag

Granab Golvregelsystem har system för att klara ljudkraven även på massiva träbjälklag, även kallat KLT/CLT. Vi har levererat till ett flertal projekt med både lägenheter, kontor och skolor med väldigt goda resultat.
Skillnaden mot när vi levererar till projekt HDF är att vi till denna typ av projekt använder ett än bättre dämpelement, 25 mm sylodyn, för att nå uppställda ljudkrav. Golvkonstruktionen kan också behöva kompletteras med isolering och gips för att uppnå rätt nivå på ljudkraven.

LADDA NER

Ta kontakt med Granab för mer information om ljud.