NEWS

  • Läs vår nya folder om Granab på massiva träbjälklag/KLT.

  • Effektivt på alla sätt

  • Mindre klimatpåverkan med hjälp av Granab Golvregelsystem

  • Besök oss på Nordbygg, Stockholmsmässan 10-13 april

  • Mindre CO2-påverkan med Granab än pågjutningar

  • Kan lätta Golvregelsystem lösa ljudisoleringsfrågorna i akustiskt ”svåra” lokaler?

  • Vi välkomnar Johannes Ryberg till Granab!