AJANKOHTAISTA

 • Besök oss på Nordbygg, Stockholmsmässan 10-13 april

  För kostnadsfritt besök gå in på Nordbyggs hemsida och använd koden granabnb18
  Hoppas vi ses!

 • Mindre CO2-påverkan med Granab än pågjutningar

  Att vi har en mindre CO2-påverkan än pågjutningar av olika slag är känt sedan länge. Vi är mycket glada för att Strängbetong tagit till sig detta och har med sig Granab Golvregelsystem i sitt nya byggkoncept.

 • Kan lätta Golvregelsystem lösa ljudisoleringsfrågorna i akustiskt ”svåra” lokaler?

  Den frågan ställde vi oss på Granab för ett par år sedan när vi planerade för att utveckla de marknadsledande golvsystemen 7000 och 3000 vidare. I 20 års tid har Granab Golvregelsystem bidragit till bättre ljudisolering i bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Lokaler med högre ljudkrav t.ex. konserthallar, teatrar, biosalonger, studios, övningsrum för musik, gym och danslokaler kräver däremot mer störningsfrihet och ännu bättre isolering av stomljud och vibrationer.

  Vi startade ett utvecklingsprojekt som var klart och lanserades 2016 som System 9000N för extrema ljudkrav. Systemet hade ett helt nytt koncept – Kunden kunde nu skräddarsy golvsystemets ljudprestanda utifrån vilken grundresonansfrekvens som man önskade. Ju lägre grundresonansfrekvens, desto högre ljudisolering är den generella regeln. Med 9000-systemet bevisades regeln, mätningar i laboratorium visade mycket höga ljudisoleringsvärden, t.ex. stegljudsförbättring på 37 dB.

  Med 6 st nya dämpelement täcker man in ett helt nytt frekvensområde där grundfrekvenser ner till 8 Hz är möjligt. Den största förbättringen erhålls i de lägre frekvenserna. Det nya systemet erbjuder lösningar för olika golvbelastningar, genom kombinationer av dämpelement och regelavstånd. Här kan projektören/akustikern välja grundresonans mellan 8 och 25 Hz utifrån krav och aktuella laster. Med Granabsystemets övriga fördelar som torr och snabb installation, flexibel bygghöjd och andra miljöfördelar erbjuder 9000-systemet en ny nivå av fördelar från akustisk projektering till färdigt golv.

  En välkänd profil inom akustikbranschen myntade ett beskrivande begrepp när Granab presenterade 9000-systemet: ”Det är ju ett helt smörgåsbord av möjligheter!” Flexibiliteten i systemet, från 3000/7000 till 9000 innebär att allt ifrån standardrum till akustiskt ”svårare” lokaler nu är möjliga att lösa med ett enda system.

  Nu har vi levererat 9000-systemet till ett antal olika projekt med många nöjda kunder vilket vi är stolta över. Varmt välkomna med frågor om hur vi kan hjälpa dig med att nå den optimala och mest kostnadseffektiva lösningen för ditt golv!

 • Vi välkomnar Johannes Ryberg till Granab!

  Varmt välkommen säger vi till Johannes Ryberg som stärker upp vår säljsida. Johannes kommer främst att arbeta i Stockholm och Mälardalen.

  Johannes är 28 år, snart gift, trebarnsfar och boende i Sollebrunn. Han kommer från en tjänst inom bilhandeln men väljer nu att satsa inom byggindustrin vilket glädjer oss.