9000 – Typgodkännande

System 9000 – Typgodkännande

Typgodkännande av Granab Golvregelsystem hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och SINTEF i Norge

Granab Golvregelsystem 3000, 7000 och 9000 är testade och certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och SINTEF Byggforsk i Norge avseende bärförmåga, stadga och åldersbeständighet med verifierade värden för ljuddämpandande egenskaper.

Granab Golvregelsystem uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i typgodkännandet och godkänns därför av Boverkes byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).

Certifikat och typgodkännande SCO296-14
Teknisk godkjenning nr 20469

Bedömningsunderlag:
Rapporter 4P02040, 3P04159-A, 3P04159-C, 3P04159-E, 4P02605-B, P302700C, 3P03903, P501330-1, P705473, PX05294A, PX05294B, 4P00999, 3P05281 och utlåtande P503562 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kontakta oss för utförligare bedömningsunderlag.