9000-Projektering av last

System 9000 – Projektering av last

Granab Golvregelsystem ger många fördelar, det är uppbyggt med formstabila golvreglar av förzinkat stål och ett effektivt ljuddämpande fjädringssystem. Golvregelsystemet monteras fast i bjälklaget och ställs in på önskad höjd. Granabsystemet bidrar till sunda hus och miljövänliga bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler.

Med 20 års erfarenhet och stort fokus på ljud så är vi marknadsledande på denna typ av golv. Systemen är typgodkända av SP och har ett norskt tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning och hållfasthet.

Vi kan med olika typer av dämpelement uppnå olika  ljudegenskaper beroende på vilken typ av bjälklag  som ligger som underlag.

I praktiken designas systemet utifrån rummets utseende.

Projektering av last bör beräknas efter egenvikt + nyttig last (så som maskiner och inredning) för den statiska maxlasten på 9000. Den dynamiska lastgräns som deklareras nedan kan brukas under en varierande och mer kortvarig belastning så som utrymning av en lokal, en full gymnastiksal under lektion, släpp av gymvikter.

tabell