9000 – Oorganiska material, ingen fuktpåverkan

System 9000 – Oorganiska material, ingen fuktpåverkan

Granab Golvregelsystem 9000 består av golvregel, dämpelement av Sylodyn®, stödkloss och nivåjusteringsskruv.
Alla delar är gjorda av oorganiskt material och påverkas därför inte av fukt eller temperaturväxlingar.

1. Sylodyn® – dämpelement

Sylodyn® används för vibrations- och stomljuds-
isolering där kraven är mycket höga.

Materialet är lika mjukt dynamiskt som statiskt och är många gånger den enda lösningen för applikationer med höga laster och krav på låga resonansfrekvenser.

Miljö: Ingen miljöpåverkan, återvinningsbar till ny PUR-produkt. Sylodyns tålighet mot kortvariga extrema överlaster är mycket hög och materialet återfjädrar helt vid överlastning. Den långsiktiga krypningen har ingen inverkan på materialens dynamiska E-moduler.

Funktionell åldersbeständighet: Sylodyn® har mycket lång åldersbeständighet. Ingen påverkan av ozon, UV-strålning eller av vanliga kemikalier.

Fördelar: Ett effektivt och ekonomiskt material. Man uppnår god vibrationsisolering även med liten nedfjädring och vid små amplituder. God stomljudsisolering även vid höga frekvenser.

2. Stål – golvregel

Formstabila förzinkade stålreglar, som behåller sin formbeständighet och inte påverkas av fukt eller temperaturväxlingar.

Miljö: Tunnplåtstål ingår i kretsloppet och blir till nytt stål i elektrostålverken.

Funktionell åldersbeständighet: Zinkbelagt stål har mycket lång åldersbeständighet.

3. Glasfiberförstärkt plast – stödkloss med nivåjusterskruv

Stödklossen och nivåjusteringsskruven möjliggör flexibel bygghöjd från 70 – 420 mm (exkl. golvbeläggning).

Material: Polypropen

Miljö: Ingen miljöpåverkan. Återvinns till nytt basmaterial.

Funktionell åldersbeständighet: Mycket lång åldersbeständighet.