9000 – Lastplan och projektering

System 9000 – Lastplan och projektering

Vi beräknar egenfrekvens och ritar in systemet

Vi hjälper dig med all teknisk support, beräkning och optimering av systemet. Vi ritar, kapar, märker, paketerar och levererar sedan systemet till dig, helt efter din behov.

Med den flexibilitet som finns i golvregelsystemet kan olika laster i samma rum ställas på olika uppställningar av dämpelementet och på så sätt uppnå en jämn nedfjädring över hela rummet.

Vad vi behöver av dig som kund?

I en DWG-fil ritar ni in varje unikt lastområde ovan övergolv med gällande laster. På så sätt kan vi rita in Granab Golvregelsystem 9000 på rätt plats i lokalen och leverera allt färdigkapat och klart för installation.

Vänligen rita in följande förutsättningar i ert ritningsunderlag:

  • Placering av varje lastfall i lokalen, önskad
    bygghöjd, överkant golvregel
  • Egenvikt kg/m2 golvkonstruktion
  • Variabel last kg/m2 på golv (tillkommande last)

Lastplan
Kund skickar ritning på lokal med inritade laster och lastkrav.

Inritning av Granab Golvregelsystem 9000
Vi beräknar och ritar in systemet efter dina specificerade behov och krav.