9000-FÖRDELAR

System 900 – Fördelar

Granab Golvregelsystem ger många fördelar, det är uppbyggt med formstabila golvreglar av förzinkat stål och ett effektivt ljuddämpande fjädringssystem. Golvregelsystemet monteras fast i bjälklaget och ställs in på önskad höjd. Granabsystemet bidrar till sunda hus och miljövänliga bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler.

Med 20 års erfarenhet och stort fokus på ljud så är vi marknadsledande på denna typ av golv. Systemen är typgodkända av SP och har ett norskt tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning och hållfasthet.

Vi kan med olika typer av dämpelement uppnå olika  ljudegenskaper beroende på vilken typ av bjälklag  som ligger som underlag.

Fördelar:

Effektiv vibrations- och stomljudsisolering.

Enkel dimensionering utifrån önskad grundresonansfrekvens.

Stort lastområde med möjlighet att anpassa till olika
belastningar i samma lokal.

Flexibel bygghöjd med möjlighet att styra och anpassa  luftresonansen (luftfjädern).

Torr och snabb installationsmetod. Monteras direkt  på råbjälklag utan våta ytavjämningar.

Effektiv stegljudsdämpning och luftljuds-isolering.

Ger behagliga, miljövänliga och knarrfria golv.

Miljövarudeklarerat och består genomgående av  oorganiskt material som inte påverkas av varken fukt  eller temperaturväxlingar.

Låg vikt. Systemet väger endast 5 kg/m2.

50 % mindre CO2-påverkan än betong.

Kundanpassat, färdigt system ger en effektivare logistik på plats.

Variabel bygghöjd från 70 – 420 mm exkl. golvbeläggning.
Specialhöjder kan fås upp till 1000 mm.

Alla detaljer kan återvinnas.

Inget spill. Effektiv projektering eliminerar spill och
gör att man slipper tilläggsbeställningar.