9000 – Data för egenfrekvens, nedfjädring och stegljudsförbättring

System 9000 – Vi ger er säkerställda data för egenfrekvens, nedfjädring och stegljudsförbättring

Vi har låtit utföra mätningar för nedfjädring och egenfrekvens med 25 och 50 mm Sylodyn monterat i Granab Golvregelsystem 9000. ÅF-Infrastructure AB har för vår räkning gjort mätningar i en testrigg för vibrationsisolering. Resultaten redovisas i rapporten “Measurements of natural frequency and static deflection of Granab 9000”. Rapporten stödjer de beräkningsmodeller som används för Granab Golvregelsystem 9000 och detaljerad data presenteras för varje kloss under olika laster. SP har genomfört laboratorietester avseende stegljudsförbättring.

Rapport “Measurements of natural frequency and static deflection of Granab 9000”

Rapport “Bestämning av förbättring av stegljudsisolering för golvbeläggningar på betongbjälklag – Provning i laboratiorium enligt ISO 10140-1”